CLICK A LETTER ON THE LOGO, USE KEYBOARD SHORTCUTS OR SCROLL
DOWN TO NAVIGATE THROUGH PROJECTS.
----------------------------------------------------
İŞLERİ İNCELEMEK İÇİN SOLDAKİ LOGODAKİ BİR HARFE TIKLAYIN,
KLAVYE KISA YOLLARINI KULLANIN YA DA ALABİLDİĞİNE SCROLL.

 

Comics (C)

2009
Book
Kitap

My first book, which is a collection of the published “Her Şey Olur” issues between 2006 and 2010. The book is designed in the form of a graphic almanac, including dates and monthly notes about events that are actual references about the drawings.

-------------------------------------------

2006-2010 arasında Penguen’de yayınlanmış Her Şey Olurlardan oluşan ilk kitabım, çizgili bir almanak olarak tasarlandı ve köşelere referans teşkil eden tarihler ve daha önce yayınlanmamış notlar kullanıldı.

2011
Comics
Çizgi Roman

A two-page short story for the 9th anniversary special issue of PENGUEN.

---------------------------------------

PENGUEN'in 9. yaş özel sayısı için çizdiğim iki sayfalık öykü.

2009
Graphic Novel
Grafik Roman

Istanbul Zombie 2066 is a collective graphic novel by Mery Cuesta and a group of Turkish artists including Göksu Gül, Tan Cemal Genç, Emir Yardımcı, Ceren Oykut and me. The book is published in Barcelona And Istanbul in two languages, currently available in these bookstores.

---------------------------------------------

İsponyol-Türk ortak yapımı İstanbul Zombi 2066 Mery Cuesta’nın yazıp çizdiği ve 5 yerli çizerin katkıda bulunduğu bir bilimkurgu çizgiromanı. Kitap iki dilde yayınlandı. İstanbul’da Robinson Crusoe ve Gon kitabevlerinde bulunabilir.

World Map

This map is in the beginning of the book, showing the world in the year 2066 with previsions about pop culture and varied social or politic issues.

---------------------------------------------------------------------------

Açılışta yer alan bu haritada kitabın geçtiği 2066’daki dünya tasavvuru ile çeşitli sosyal ve politik konulardaki öngörüler yer alıyor.

Distorted Concert

The distorted concert scene from the eye of protagonist Maria Sweetheart; music, smoke and stoned with pixels.

---------------------------------------------------------------------------

Kitabın başkahramanı Maria Sweetheart’ın gözünden İstanbul’daki yeraltı konseri; müzik, duman ve piksel kafası.

Zombi Muren

...The Giant Zeki Müren rises from the grave with the zombi army and chases the people to the waters of Goldenhorn...

---------------------------------------------------------------------------

...Dev Zeki Müren mezarından dirilir ve zombi ordusuyla milleti Haliç’ten denize döker...

2006 - ...
Political Comics
Politik Köşe


I draw Her Şey Olur on a weekly basis in PENGUEN. The phrase “her şey olur” means somewhat like “anything goes.”

The brief purpose of the work is to illustrate common incidents from the world, particularly from Turkey while associating them in an unusual way, combining several scenes in a single panel. Inspired by maps, diagrams and panoromic images, the graphic storytelling sometimes appears to be sequential and sometimes totally mixed-up. Hot political topics such as police brutality, climate change, internet censorship, Gezi Protests and Syrian Civil War have been the subjects of my comics for the last 9 years.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Her Şey Olur, PENGUEN'de haftalık olarak yayınlanan, Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri alışılmadık bir şekilde bir araya getirerek resimlediğim köşemin adı.

Güncel olayları çoğunlukla mensubu olduğum jenerasyonun aşina olduğu temalar üzerinden anlatıyor. Bazen sırayla, bazen de karışık düzen içinde okunan fakat tek bir panel olarak tasarlanmış, harita ve şema gibi bilgi veren grafiklerden esinlenen anlatım dili sürekli değişirken, sıradanlaşan politik ve toplumsal gelişmelere yeni ve eğlenceli bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.


President Erdoğan's palace with rainbow-striped stairs from PENGUEN #633

---------------------------------------------------------------------------

Erdoğan'ın sarayının gökkuşağı merdivenleri, PENGUEN #633


"Guess who's the president?" from PENGUEN #614

---------------------------------------------------------------------------

"Cumhurbaşkanı kim?", PENGUEN #614


PM Erdoğan's self appointed victory in Gezi Park from PENGUEN #561

---------------------------------------------------------------------------

Gezi Parkı'nı boşaltan Erdoğan'ın kendinden menkul zaferi, PENGUEN #561


My interpretation of posters on AKM building during Gezi protests, PENGUEN #560

---------------------------------------------------------------------------

AKM'nin posterlerle kaplı cephesinin Her Şey Olur'cası, Penguen #560


Every eye on alcohol restrictions while Antakya in Syrian border deal with humanitarian emergencies, PENGUEN #558

---------------------------------------------------------------------------

Hatay'da kriz durumu sürerken bütün gözler alkol kısıtlamalarında, PENGUEN #558


Uludere Massacre and Turkey between 1930's and 2090's, PENGUEN #485

---------------------------------------------------------------------------

Uludere’deki katliam ve 1930’lardan 2090’lara Türkiye, PENGUEN #485


The conclusion of Turkey Elections 2011, PENGUEN #456

---------------------------------------------------------------------------

2011 Türkiye Genel Seçim sonuçları, PENGUEN #456


The Revoulutionary wave in the Arab world ousting dictators in Tunusia and Egypt contunies to spread, PENGUEN #437

---------------------------------------------------------------------------

Tunus ve Mısır'da diktatörleri yönetimden uzaklaştıran devrim dalgası giderek yayılır, PENGUEN #437

 

Exhibit (E)

2012
Exhibition
Sergi

My second solo show in gallery x-ist includes 10 paintings; this time both on canvas and wood with 3-D surfaces. New works not only bring new tricks, but also –for the first time- interpret daily, semi-autobiographical scenes.

----------------------

x-ist’teki ikinci solo sergim 10 resim içeriyor. Bu sefer 3 boyutlu ahşapların yanı sıra 3 adet de tuval var. Yeni işlerde tanıdık anlatım yeni buluşlarla devam ederken, bir yandan da ilk kez hayata dair, yarı-otobiyografik sahneler yeniden yorumlanıyor.

DEUS EX MACHINA
Marker and acrylic on wood
------------

MAKİNE TANRI
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
90 cm x 60 cm, 2011

NEW EARTH
Marker and acrylic on canvas
------------

YENİ DÜNYA
Tuval üzerine akrilik ve marker

------------
150 cm x 150 cm, 2011

FACES OF TIME
Marker and acrylic on wood
------------

ZAMANIN YÜZLERİ
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
40 cm x 40 cm, 2011

view from the left
‹-----

soldan bakınca

view from the right
-----›

sağdan bakınca

SHAPES OF THINGS TO GO
Marker and acrylic on wood
------------

BERBER
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
60 cm x 75 cm, 2012

VIEW FROM THE BALCONY:
TROUBLE AT SOYAK
Marker and acrylic on wood
------------

BALKONDAN MANZARA:
SOYAK’TA HUZURSUZLUK
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
60 cm x 60 cm, 2011

ARTISTIC TERRITORY
Marker and acrylic on wood
------------

SANATSAL BÖLGE
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------
50 cm x 50 cm, 2011

2010
Exhibition
Sergi

Gallery x-ist presents my first solo show between 18th of February and 14th of March. Entitled “Internal affairs”, the exhibiton takes you on a many-faceted journey in which the landscape changes constantly from an external influence to an internal dilemma.

-------------------------

Galeri x-ist 18 Şubat ve 14 Mart arasında gerçekleşen ilk solo sergimi sunar. “Dahiliye”deki işlerde izleyici dışarıdan içeriye çok yüzlü ve çok katmanlı bir yolculuğa eşlik ediyor.

THE MAN WHO EATS HIMSELF
Marker on wood,
2 elements

------------------------

KENDİNİ YİYEN ADAM
Ahşap üzerine marker,
2 parça

------------------------

65 x 40 cm, 2009

detail

  ->

detay

INTENSIVE CARE
Marker on metal, plastic, canvas,
polymer clay and wood, 5 elements

---------------------------------

YOĞUN BAKIM
Metal, Plastik, Tuval Bezi,
polimer kil ve ahşap üzerine
marker, 5 parça

---------------------------------

50cm x 65 cm, 2009

DIVIDED HIGHWAY
Marker and acrylic on wood

------------------------------

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR
Ahşap üzerine akrilik ve marker

------------------------------

30cm x 50 cm, 2010
FOCUS DOMESTICUS
Marker and acrylic on wood
12 elements

------------------------------

DOMESTİK MİHRAKLAR
Ahşap üzerine akrilik ve marker
12 parça

------------------------------

100cm x 200 cm, 2009

2008
Exhibition
Sergi

I displayed 6 paintings on wood and canvas along with the work of Sait Mingü and Maksut Aşkar in my first semi-solo exhibit in Gallery x-ist, İstanbul, between September 18th and October 18th, 2008.

---------------------------------------------------

Galeri x-ist'te açılan ilk yarı-kişisel sergim Kesişme III'te tuval ve tahtaların üzerine yaptığım 6 resim, 18 Eylül - 18 Ekim arasında Sait Mingü ve Maksut Aşkar'ın işleriyle birlikte sergilendi.

CIVILLIAN TECTONIC MOVEMENT
Acrylic and marker on wood
5 elements

------------------------------

SİVİL TEKTONİK HAREKET
Ağaç üzerine akrilik ve marker
5 parça

------------------------------

73cm x 78 cm, 2008

SUSTAINABLE WAR
Acrylic and marker on canvas

------------------------------

SÜRDÜRÜLEBİLİR SAVAŞ
Tuval üzerine akrilik ve marker

------------------------------

60cm x 80cm, 2008

NON-FORMAL EDUCATION
Acrylic and marker on wood

------------------------------

YAYGIN EĞİTİM
Ağaç üzerine akrilik ve marker

------------------------------

35cm x 60cm, 2008

 

Misc. Posters (P)

2011
Poster
Afiş

I made a poster out of the portraits of cartoonists and writers of PENGUEN, which are actually vignettes in Çalışırken column. Available in Book fairs.

-----------------------------------

Çalışırken köşesindeki yazar ve çizer portrelerinden yaptığım A3 boyutundaki afiş. Kitap fuarlarında mevcuttur.

2011
Poster
Afiş

For the seventh of annual Çizgili Günler events by Bilgi University Cultural Management, Art Management and Management of Performing Arts departments’ 1st grade students. I was also an exhibitor in the event which includes workshops and panels about comics and drawing.

-----------------------------------

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği Çizgili Günler Şenliğ’nin yedincisi için yaptığım afiş.

2008
Poster
Afiş

PENGUEN magazine with artists and writers on various floors. For sale in book fairs of İstanbul, İzmir, Bursa and Adana.

--------------------------

Muhtelif katlarında yazar ve çizerleriyle PENGUEN Dergisi. Afiş, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana'daki Kitap Fuarları'ndan edinilebilir.

 

Design (D)

2008
Cushion
Yastık

From top to bottom: Cumhur, Mustafa, Durmuş and Şevket, character designs for Take Away İstanbul, a souvenir brand concept.

--------------------------------------------

Yukardan aşağıya: Cumhur, Mustafa, Durmuş and Şevket, hediyelik tasarım ürünleri projesi Take Away İstanbul için karakter tasarımları.


2006
T-Shirt

Our "dearest" prime minister pixelated.

-------------------------------------

"Sevgili" başbakanımız pikseller içinde.

 

Illustration (I)

2006 - ...
Illustration
Illüstrasyon

A selection of editorial illustrations for Bant Magazine in two years, including illustrations for articles and portraits of artists, musicians and other figures. Bant always has been a great medium for me to make illustrative experiments.

------------------------------------------------------

Bant Dergisi için son iki yıldır yaptığım işlerin bir kısmı; sanatçı, yazar ya da yönetmen portreleri ile aylık konulara ve makalelere bağlı illüstrasyonlar. Bant illüstratif deneyler yapmam için her zaman çok önemli bir mecra oldu.

An interpretation of the Potato Eaters for Bant Magazine’s March-April issue, 2009.

-------------------------------------------------

Bant Dergisi’nin Nisan-Mayıs sayısı için Patates Yiyenler yorumu, 2009.

“Barber Movies” and “Island”, 2008.

------------------------------

“Berber Filmleri” ve “Ada”, 2008.

“Arcade Fire”, “Fatih Akın” and “The No-Good Building”, 2007.

---------------------------------------------------------

“Arcade Fire”, “Fatih Akın” ve “Hayırsız Apartımanı”, 2007.

 

Notebooks (B)

Covers and some pages from some of my favorite notebooks.

--------------------

En sevdiğim eskiz ve not defterlerinin kapakları ve içlerinden sayfalar.

 

Links (L)

 

Email (W)


You can contact me from mail(at)cemdinlenmis.com.

----------------------------

Bana mail(at)cemdinlenmis.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Me (M)

Hi. I'm Cem Dinlenmiş.

I was born in İstanbul, Turkey in 1985. In 2004 I graduated from Kadıköy Anadolu High School and attended Marmara University Department of Graphic Design. In 2005 I began making monthly editorial illustrations for Bant Magazine and drawing cartoons for PENGUEN, a popular humour magazine in İstanbul. In 2006, my political comic series "Her Şey Olur" has been published for the first time, a page I keep drawing every week since then.

In 2008 I took place in the collective "Connect the Dots" exhibition in Hafriyat Karaköy, and "Young İstanbul" exhibition in Stockholm Färgfabriken. I signed with the innovative İstanbul art gallery x-ist and found a chance to display my work in the gallery’s 3rd chapter of the Intersection series in which young artists of the gallery does intersect.

On 18th of February 2010, I had my first solo show in x-ist. "Internal Affairs" which is consisting of 14 works, is my attempt of adding spatial ideas and mechanical details to form new layers and surfaces to paintings. In march I graduated from college. In october, my first book “Her Şey Olur” is published.

I live in İstanbul and spend my time working, wandering around and watering flowers. I'll be continuing to share my projects through cemdinlenmis.com. Thanks for visiting.

----------------------------------------------

Merhaba. Ben Cem Dinlenmiş.

1985'te İstanbul'da doğdum. 2004'te Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olup Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümüne girdim. 2005 yılının başlarında Bant dergisi için aylık illüstrasyonlar yapmaya başladım. Aynı yıl karikatüre yöneldim ve PENGUEN'in orta sayfasındaki köşemi çizmeye başladım. 2006 yılında PENGUEN'in ilk sayfasında haftalık Türkiye ve dünya hallerini anlatan “Her Şey Olur” ilk defa yayınlandı.

2008'in başında İstanbul Hafriyat Karaköy'de “Noktaları Birleştir” ve Stockholm Färgfabriken'de “Young İstanbul” sergilerine katıldım. Aynı yıl İstanbul'un yenilikçi galerilerinden x-ist'te yeni sanatçıların işlerinin kesiştiği Kesişme serisinin 3.sünde işlerimi sergileme fırsatı buldum.

18 Şubat 2010'da x-ist'de ilk solo sergim açıldı. 14 işten oluşan "Dahiliye"de bundan önce yaptığım çok parçalı resimlere yeni yüzeyler ve yeni katmanlar oluşturacak mekanik detaylar ve mekansal yaklaşımlar ekledim. Mart'ta üniversiteden mezun oldum. Ekim'de ilk kitabım “Her Şey Olur” yayınlandı.

Vaktimin çoğunu alan haftalık dergi işlerinin dışında kişisel ve freelance işlerle uğraşıyorum. Cemdinlenmis.com’dan yaptıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim.

 

Interviews (R)


Roberta Scorranese, Corriere della Serra 15.01.15
Burak Kuru, Hürriyet 29.12.14
Ceren Bulut, Slanted 01.10.14
Göksel Durutuna, ntvmsnbc 27.04.12

 

Shop (S)


The shop section is under construction.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henüz siteden shop olayını başlatamadım.

©2004-2012.
Cem Dinlenmiş.
All rights reserved.

Thanks to: Fırat Can Başarır, Yekta Gürel, Okay Karadayılar, Mehmet Yalıman, Can Dinlenmiş, Hürcan Emre Yılmazer and Ali Taptık for their help on my website.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sitemin gerçekleşmesindeki yardımları için Fırat Can Başarır, Yekta Gürel, Okay Karadayılar, Mehmet Yalıman, Can Dinlenmiş, Hürcan Emre Yılmazer ve Ali Taptık'a teşekkürler.

TOP / YUKARI